مرور رده

کویرها و بیابان‌های خور و بیابانک

در حاشیه جنوبی و جنوب شرقی کویر مرکزی ایران، کویرها و بیابان های پراکنده ای وجود دارند که به واسطه شهرت روستای مصر به منطقه هدف گردشگری طبیعتگردان تبدیل شده اند.

سفر به روستای مصر

رفتن به مصر افسون‌كننده است. حتی اگر این مصر اهرام ثلاثه نداشته باشد. رفتن به فرحزاد هم حال و هوایی دارد. جایی كه بساط چای و قلیان ندارد، با روح بیابان می‌توان خلوت كرد. این روزها، وقت سفر به كویر است. وقت دیدار از یكی…

سفری به روستای مصر

واژه «مصر» چه چیزی را به ذهن متبادر می كند؟ كشوری در شمال آفریقا، رودخانه نیل، فراعنه، اهرام ثلاثه، مجسمه ابوالهول، دهكده فرعونی و ... . درست است، اما آیا می دانید ، مصر دیگری هم وجود دارد؟ كجا؟ درهمین سرزمین خودمان ایران.…