مرور رده

کویر مرکزی (دشت کویر)

وسیعترین کویر ایران که از دامنه های جنوبی البرز تا مرکز ایران گسترش دارد . طول آن 800 کیلومتر و عرض آن در حدود 600 کیلومتر می باشد. قسمت عمده آن را باتلاقهای وسیع فرا گرفته اند و در حاشیه پوشیده از تپه های ماسه ای و ارتفاعات پراکنده است. و پوشش گیاهی آن عمدتا از نوع گیاهان شور پسند (هالوفیت) است.

کویر مرکزی

کویر مرکزی یا چاله کویر در محدوده جغرافیایی 30/54 تا 57 درجه شرقی و 30/33 تا 30/35 درجه شمالی در مرکز فلات ایران قرار گرفته است . کویر مرکزی پهناورترین کویر ایران است که عرض آن در حدود 400 کیلومتر و طول آن 300 کیلومتر است . این کویر از…

کویر ابریشم و کال شور سبزوار

کالشور شهرستان سبزوار که بزرگترین و مهمترین کال مرکزی ایران به شمار می آید، یکی از مهمترین منابع طبیعیِ کشور است که از حاشیه ی جنوبی شهر سبزوار عبور و در ادامه از طریق دشت خارتوران وارد دشت کویر می شود. رود شور شهرستان سبزوار که در…

کویر مرکزی ایران، مرکز کویر

كویر مركزی ایران (به نامهای چاله كویر، دشت كویر و كویر نمك هم شناخته میشود) چاله زمین‌شناسى مثلث شکل ناموزون است که ضلع قاعده آن کوه‌هاى طبس تا کوه‌هاى سبزوار در مشرق و دو ضلع آن یکى از ارتفاعات جنوبى البرز شرقی و…