مرور رده

کویر مرکزی (دشت کویر)

وسیعترین کویر ایران که از دامنه های جنوبی البرز تا مرکز ایران گسترش دارد . طول آن 800 کیلومتر و عرض آن در حدود 600 کیلومتر می باشد. قسمت عمده آن را باتلاقهای وسیع فرا گرفته اند و در حاشیه پوشیده از تپه های ماسه ای و ارتفاعات پراکنده است. و پوشش گیاهی آن عمدتا از نوع گیاهان شور پسند (هالوفیت) است.

کویر خوریان، سمنان

نام انگلیسی :  Khovrian playa نام فارسی :  کویر خوریان کویر خوریان در موقعیت جغرافیایی E5328 شرقی و N3528 شمالی در ۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سمنان در استان سمنان قرار دارد. این کویر از شرق به کویر نمک سمنان و…

کویر مرکزی

کویر مرکزی یا چاله کویر در محدوده جغرافیایی 30/54 تا 57 درجه شرقی و 30/33 تا 30/35 درجه شمالی در مرکز فلات ایران قرار گرفته است . کویر مرکزی پهناورترین کویر ایران است که عرض آن در حدود 400 کیلومتر و طول آن 300 کیلومتر است . این کویر از…

کویر ابریشم و کال شور سبزوار

کالشور شهرستان سبزوار که بزرگترین و مهمترین کال مرکزی ایران به شمار می آید، یکی از مهمترین منابع طبیعیِ کشور است که از حاشیه ی جنوبی شهر سبزوار عبور و در ادامه از طریق دشت خارتوران وارد دشت کویر می شود. رود شور شهرستان سبزوار که در…

کویر مرکزی ایران، مرکز کویر

كویر مركزی ایران (به نامهای چاله كویر، دشت كویر و كویر نمك هم شناخته میشود) چاله زمین‌شناسى مثلث شکل ناموزون است که ضلع قاعده آن کوه‌هاى طبس تا کوه‌هاى سبزوار در مشرق و دو ضلع آن یکى از ارتفاعات جنوبى البرز شرقی و…