مرور رده

سایر مقالات در ارتباط با مارهای ایران

علت زبان چنگال مانند مارها

هزاران سال است که زبان چنگال‌مانند مارها توجه مردم را به خود جلب کرده و به پیشنهاد فرضیه‌های گوناگونی پیرامون آن انجامیده است. در بسیاری از فرهنگ‌ها و آیین‌ها، زبان چنگال‌مانند نمادی از بدجنسی و فریبکاری است.…

واکنش های رفتاری مارها

در مار ها ، رفتار های فردی مثل انگیزه های گرسنگی ، جفت طلبی ، جفتگیری ، انحراف جنسی ، دفاع و تهاجم ، مسکن گزینی ، تغییر مکان و نیز ساعت زیست شناختی دیده می شود . مار به هنگام گرسنگی در طلب طعمه و صید به حرکت در می آید و به محض شناسایی…

چرا گاهی اوقات مار ها غذا نمی خورند

غذا نخوردن مار ها می تواند علت بیماری یا غیر از آن باشد . اگر شرایط محیط زیست جانور از قبیل دما ، درصد رطوبت و مقدار روشنایی از حد معمول لازم برای زندگی تغییر کند ، طبیعتا تغذیه مار مختل می شود ، بنابراین در مواردی که مار از خوردن امتناع…

انواع مارهای ایران

تا آنجایی كه مشاهده و مطالعه شده است، مارهای بزرگ ایران در حدود 2متر هستند و مارهای كوچك از چند سانتیمتر تجاوز نمی‏كنند. در ایران بیش از 21گونه مار سمی ونیمه سمی و 35گونه مار غیر سمی و بیش از 5گونه مار دریایی وجود دارد. مارهای ایران…

انواع مار

مارها در مناطق گستردهای از زمین پراکنده می باشند کشور ما به ویژه در بخشهای مرکزی بعلت کویری بودن و خشک بودن این مناطق محل مناسبی برای زندگی برخی مارها می باشد که عمدتا خطر ناک هستند مانند انواع افعی ها از جمله افعی شاخدار، تیر مار ، مار…

سرم ضد مار گزیدگی

سرم ضد مار گزیدگی به مواردی اطلاق می شود كه خاصیت خنثی كننده سم مار را داشته باشد . این سرم كم و بیش هترولوگ است (Heterologous) و با ایمن سازی حیوان (اسب حیوان انتخابی) بر ضد سموم مار تهیه می گردد . تزریقات سم به اسب از مقدار كم شروع و…

آمار مار گزیدگی در ایران

سم مارهای دریایی به مراتب قویتر و كشنده تر از سموم افعی‌ها و كبراها می باشد . جدول شماره 5 قدرت كشندگی (LD50) و حد متوسط سم هر یك از مارهای ایران را نشان می دهد . این ارقام با توجه به بررسیهای نویسنده در طی بیش از سی سال اخیر روی…

کمک‌های اولیه مار گزیدگی

متاسفانه كمك‌های اولیه غالباً باعث گمراهی در تشخیص و درمان مناسب می شود . از طرفی نوع مار گزنده ، محل گز ، شرایط و امكانات محلی ، زمان لازم برای رساندن مصدوم به مراكز درمانی ،‌وسیله نقلیه ،‌شدت مسمومیت ،‌ تجهیزات…

مختصری راجع به سم مار

سم مار عمدتاً برای بی حركت كردن و كشتن شكار می باشد و از نظر دفاعی احتمالاً اهمیت حیاتی دارد . نیش دندان یا فنگ Fang را به دندان تغییر شكل یافته مار گویند كه شیار دار یا مجوف است (همانند سوزن تزریقات) . فنگ‌ها در گروه افعیها بزرگ…

کلیاتی درباه مارهای ایران

سرزمین ما در حدود 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد . در این سرزمین پهناور هزاران نوع گیاه و جانور گوناگون وجود دارد که همه آنها جالب توجه و دیدنی هستند . اما این گیاهان و جانوران به طور تصادفی و اتفاقی در این سرزمین پراکنده نشده اند .…