مرور رده

مقالات مرتبط با دوزیستان

درجه حرارت بدن و زمستان خوابی دوزیستان

تمام دوزیستان مانند ماهی ها و خزندگان خونسردند ، یعنی دمای بدن ان ها متغیر است و بستگی به درجه حرارت محیط دارد و همین دلیل دوزیستان می توانند افزایش گرما و سرما را تحمل کنند. اما بشدت تحت تاثیر آنها قرار می گیرند .…

تکوین و دگردیسی دوزیستان

دوزیستان بدون دم ، تخم های خودشان را در آ ب و معمولا در آ ب کم عمق و راکد می گذارند. تخم ممکن است تک تک یا به صورت خوشه های کوچک ( مثل بعضی از قورباغه های درختی ) ، به صورت توده های بزرگ ( مثل قورباغه ها )، و یا به صورت رشته…

تفاوت دوزیستان با ماهی ها و خزندگان

دوزیستان رده ای از جانوران مهره دار می باشند که از نظر رده بندی ما بین ماهی ها و خزندگان قرار دارند. اختلافات قابل ملاحظه ای از نظر شکل ظاهری در میان انواع مختلف و زنده ی این رده وجود دارد ، به طو.ری که یک دوزیست مثل یک…