مرور رده

راسته خرگوش ها

در گذشته خرگوش‌ها را يكي از زير راسته‌هاي جوندگان محسوب مي‌داشتند، ولي تحقيقات مرفولوژي و خون‌شناسي روشن كرد كه اين جانوران به سم‌داران نزديكي بيشتري دارند تا جوندگان. يكي از وجوه تمايز خرگوش‌ها از جوندگان، داشتن دو جفت دندان پيشين در فلك بالا است (دو دندان بزرگ‌تر در جلو و جفت كوچك‌تر در پشت آنها قرار گرفته‌اند). در صورتي كه در جوندگان فقط يك جفت دندان پيشين وجود دارد. دندان‌هاي پيشين همانند جوندگان در تمام طول عمر حيوان در حال رشد است. خرگوش‌ها برخلاف جوندگاني براي گرفتن غذا از دست‌ها استفاده نمي‌كنند. اعضاء اين راسته گياه‌خوارند، مانند نشخواركنندگان به سرعت معده خود را از غذا پر مي‌كنند، پس از رفتن به جاي امن، غذاي خورده شده را به صورت گلوله هاي نرمي از مخرج بيرون مي‌دهند و پس از جويدن كامل، آنها را دوباره فرو مي‌دهند. از راسته خرگوش‌ها تاكنون دو خانواده و سه‌گونه در ايران شناسايي شده است.