آتشكده قمپ، فسا

این اثر در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ با شمارهٔ ثبت ۲۶۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در بیست كیلومتری شمال فسا در كنار دریاچه كوچكی آثاری از دوره ساسانیان بر جا مانده است كه در میان آنها یك آتشكده نیز دیده میشود كه سقف آن ریخته است. در شمال فسا برکه ای کوچک وجود دارد که در لهجه محلی، قمپ خوانده می شود . اهالی محل این آتشكده را به نام قربانگاه می شناسند و آنرا به طهمورث پادشاه پیشدادیان نسبت می دهند. در كنار آتشكده آثار متفرقه ای از یك شهر ساسانی دیده میشود، از جمله سنگ سلمان كه دروازه ورودی یك بنا بوده است. مصالح این کاخ ساروج و سنگ لاشه می باشد که با روکشی از گچ پوشیده شده است.

در سمت چپ غمپ و درست آن طرف جاده، سنگی چهارگوش و یكپارچه به بلندای تقریبی دوگز استوار و محكم ایستاده و خود را از حوادث بی شمار روزگار مصون و محفوظ نگه داشته است. روی یكی از سطوح آن دایره ای حجاری كرده اند كه از نقوش دورن آن چیزی بر جای نمانده است. در راس آن گودال كوچكی است كه احتمالاً آتشگاه این آتشكده بوده است. این سنگ متعلق به آتشكده دوره ساسانیان است كه پاره ای از زردتشتیان پارس در اینجا سكونت داشته و آیین های مذهبی خود را به انجام می رسانده اند. آثاری كه در تپه های اطراف به جا مانده و همچنین سنگ نوشته های به دست آمده، گواه این مدعاست. در ختان «مورد MURD» كه یكی از انواع درختان مورد تقدس زردتشتیان است در سراسر منطقه دیده می شود و با این كه در دل زمین های  كشاورزی دهقانان قرار دارد ولی كندن و از ریشه درآوردن آنها را جایز نمی دانند. مجموعه غمپ و آتشكده ساسانی تنگ كرم (تنگ كرم یكی از روستاهای نزدیك به آتشكده است) یادآور آتشكده با عظمت فیروزآباد پارس است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.