آتشكده پيرچم، گیلوان

روستای پیرچم در كنار جاده آببر به گیلوان قرار دارد. در جنوب روستا بر روی یك تپه بنایی قرار داردكه پلان آن به شكل چلیپا است. امروزه از این بنا فقط دیوارهای آن باقی مانده است. روستاییان این بنا را به نام پیر میشناسند. این بنا احتمالا به دوره ساسانی تعلق دارد. این بنا از سنگ وساروج با پلان چهار طاقی وبا ابعاد 4×4 متر ساخته شده وپوشش آن گنبدی شكل وتماما" از لاشه سنگ اجرا گردیده اند. تركیب كلی آن به سبك آتشكده های دوران ساسانی وبا آتشكده نیاسر كاشان قابل مقایسه اند، با این تفاوت كه برای عناصر اصلی در آن به جای آجر، از لاشه سنگ استفاده شده است. بهر تقدیر این آتشكده در زمره عناصر جاذب تاریخی طبقه بندی می شود. این آتشكده از دوران ساسانیان  در فهرست آثار تاریخی ثبت گردیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.