آتشکده پیرچم، گیلوان

روستای پیرچم در کنار جاده آببر به گیلوان قرار دارد. در جنوب روستا بر روی یک تپه بنایی قرار داردکه پلان آن به شکل چلیپا است. امروزه از این بنا فقط دیوارهای آن باقی مانده است. روستاییان این بنا را به نام پیر میشناسند. این بنا احتمالا به دوره ساسانی تعلق دارد. این بنا از سنگ وساروج با پلان چهار طاقی وبا ابعاد 4×4 متر ساخته شده وپوشش آن گنبدی شکل وتماما" از لاشه سنگ اجرا گردیده اند. ترکیب کلی آن به سبک آتشکده های دوران ساسانی وبا آتشکده نیاسر کاشان قابل مقایسه اند، با این تفاوت که برای عناصر اصلی در آن به جای آجر، از لاشه سنگ استفاده شده است. بهر تقدیر این آتشکده در زمره عناصر جاذب تاریخی طبقه بندی می شود. این آتشکده از دوران ساسانیان  در فهرست آثار تاریخی ثبت گردیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.