آتشکده ورهام، یزد

این بنا به همت زرتشتیان یزد و پارسیان هند در سال 1313 ساخته شده است.بنا در حیاطی سر سبز قرار دارد که حوضی مدور به زیبایی آن اضافه کرده است. آتش در مکانی بلند تر از سالن قرار دارد و اتاقهایی برای نیایش کنار آن تعبیه شده است. آتش شعله ور در این آتشکده 1515 سال پیش از آتشکده ناهید پارس به آتشکده روستای هفتادر آورده شده است . از آنجا به روستای ترک آباد منتقل شده و پس از سی سال نگه داری در غار اشکفت یزدان بالاخره به یزد آورده شده است و پس از ساخت بنای آتشکده آنرا به آنجا انتقال داده اند. حجاریهای زیبای این آتشکده در اصفهان ساخته شده است و سپس به یزد انتقال یافته است.

بنای آتشکده زرتشتیان که به آتش ورهرام یزد مشهور است در آبانماه 1313خورشیدی با سرمایه اصلی اهدائی انجمن پارسیان هند در زمین اهدائی از چند نفر از زرتشتیان یزد تحت نظارت آقای ارباب جمشید امانت ساخته شد . ساختمان اصلی آتشکده بر بلندای حدود 2 متر از سطح زمین و در وسط حیاط بزرگی که درختان همیشه سبز مانند سرو و کاج آنرا احاطه کرده اند قرار دارد و حوض مدور بزرگی در محور ورود بنا در ضلع جنوبی احداث شده که نگاره فروهر و سرستون های سنگی عمارت در آن منعکس   می شود و زیبایی خاصی به این عمارت بخشیده است .

اتاق نگهداری آتش مقدس در وسط ساختمان (دور از تابش خورشید) قرار گرفته و پیرامون آن اتاقهایی جهت اجرای نماز و نیایش طراحی شده است . معماری آتشکده موجود تا حدودی از معماری آتشکده های پارسیان هند تأثیر گرفته است .

بنا به روایتی؛ آتش موجود در این آتشکده که زرتشتیان آن را آتش ورهرام می خوانند حدوداً 1515سال پیش از آتشکده ناهید پارس (پس از نقل مکان به چندین جای دیگر در استان یزد) به این مکان آورده شده است و تاکنون این آتش خاموش نگردیده است . زرتشتیان یزد به هنگام اعیاد و مراسم مذهبی ، جلسات گردهمائی و سخنرانی از این مکان استفاده می کنند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.