آگامای سروزغی خاکستری

نام علمی : Phrynocephalus scutellatus

نام انگلیسی : grey toad agama

نام فارسی : آگامای سروزغی خاکستری

 

 

پراکندگی

مشخصات: فاقد چین پوستی در گوشه دهان؛ فلسهای پشتی یکنواخت نیستند؛ برخی ناخن مانند، اغلب توبرکولی، فلسهای بینی بزرگ در تماس با هم یا به ندرت توسط یک ردیف پولک جدا شده اند؛ بیشتر از 16 فلس ما بین چشمها بر روی سر؛ اطراف سر و گردن بدون فلسهای ریشه ای شکل بلند (گاهی با فلسهای خار دار کوتاه)؛ دم 118 تا 157 درصد اندازه نوک پوزه تا مخرج.
رنگ آمیزی: پشت بدن به رنگ خاکستری، قهوه ای با آثار تیره و روشن، اغلب با ناحیه بزرگ صورتی یا بنفش کمرنگ که با خاکستری تیره در قسمت میانی پشت احاطه شده ( بعضی نمونه‌ها با خاکستری و سیاه مشبک، یا خاکستری با نقاط سفید کوچک، یا به رنگ قهوه ای) ؛ سطح شکمی بدن مایل به سفید؛ دم با حلقه‌های سیاه که در سطح شکمی پر رنگ تر هستند؛ اندامهای حرکتی با نوارهای سیاه پشتی.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی خشک، در دشتهای مسطح و زمینهای استپی دارای ترکیبات مختلف مخصوصاً ماسه و سنگ ریزه و یا رسوبات گلی و نیز دشتهای نمکی، در جاهای هموار و با دارای سراشیبی‌های جزیی همراه با پوشش گیاهی با پوشش گیاهی پراکنده اغلب بوته ای.
 

عادات و رفتار: هنگام روز با گرم شدن هوا شروع به فعالیت می کنند؛ از حشرات به ویژه مورچه‌ها و سوسکهای قاب بال، مگسها و غیره تغذیه می کنند؛ تخمریزی بیشتر در بهار و در چندین نمونه 3 تا 4 تخم گزارش شده است؛ در تابستان و اوایل پائیز نیز تخمریزی می کند.
 

پراکندگی جهانی: ایران، افغانستان، پاکستان.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 51 میلیمتر دم 69 میلیمتر.
 

ملاحظات: در تعدادی از نمونه‌ها، فلسهای پشتی در ظاهر تقریباً یکنواخت هستند، که در بعضی از آنها فلسهای بزرگ به تعداد کمتر، صاف تر و یا کوچکتر هستند، این نمونه‌ها بسیار اندک اند، و تا کنون از قم گزارش شده اند (Anderson 1999). محل نمونه تیپیک این گونه از ایران،‌کوه صفه در نزدیکی اصفهان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.