آگامای سروزغی خاکستری

نام علمی : Phrynocephalus scutellatus

نام انگلیسی : grey toad agama

نام فارسی : آگامای سروزغی خاکستری

 

 

پراکندگی

مشخصات: فاقد چین پوستی در گوشه دهان؛ فلسهای پشتی یكنواخت نیستند؛ برخی ناخن مانند، اغلب توبركولی، فلسهای بینی بزرگ در تماس با هم یا به ندرت توسط یك ردیف پولك جدا شده اند؛ بیشتر از 16 فلس ما بین چشمها بر روی سر؛ اطراف سر و گردن بدون فلسهای ریشه ای شكل بلند (گاهی با فلسهای خار دار كوتاه)؛ دم 118 تا 157 درصد اندازه نوك پوزه تا مخرج.
رنگ آمیزی: پشت بدن به رنگ خاكستری، قهوه ای با آثار تیره و روشن، اغلب با ناحیه بزرگ صورتی یا بنفش كمرنگ كه با خاكستری تیره در قسمت میانی پشت احاطه شده ( بعضی نمونه‌ها با خاكستری و سیاه مشبك، یا خاكستری با نقاط سفید كوچك، یا به رنگ قهوه ای) ؛ سطح شكمی بدن مایل به سفید؛ دم با حلقه‌های سیاه كه در سطح شكمی پر رنگ تر هستند؛ اندامهای حركتی با نوارهای سیاه پشتی.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی خشك، در دشتهای مسطح و زمینهای استپی دارای تركیبات مختلف مخصوصاً ماسه و سنگ ریزه و یا رسوبات گلی و نیز دشتهای نمكی، در جاهای هموار و با دارای سراشیبی‌های جزیی همراه با پوشش گیاهی با پوشش گیاهی پراكنده اغلب بوته ای.
 

عادات و رفتار: هنگام روز با گرم شدن هوا شروع به فعالیت می كنند؛ از حشرات به ویژه مورچه‌ها و سوسكهای قاب بال، مگسها و غیره تغذیه می كنند؛ تخمریزی بیشتر در بهار و در چندین نمونه 3 تا 4 تخم گزارش شده است؛ در تابستان و اوایل پائیز نیز تخمریزی می كند.
 

پراكندگی جهانی: ایران، افغانستان، پاكستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 51 میلیمتر دم 69 میلیمتر.
 

ملاحظات: در تعدادی از نمونه‌ها، فلسهای پشتی در ظاهر تقریباً یكنواخت هستند، كه در بعضی از آنها فلسهای بزرگ به تعداد كمتر، صاف تر و یا كوچكتر هستند، این نمونه‌ها بسیار اندك اند، و تا كنون از قم گزارش شده اند (Anderson 1999). محل نمونه تیپیك این گونه از ایران،‌كوه صفه در نزدیكی اصفهان می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.