آگامای سروزغی

نام علمی : phrynocephalus mystaceus

نام انگلیسی : toed headed agama

نام فارسی : آگامای سروزغی


 

پراکندگی

مشخصات: دارای چین پوستی ریشه دار در گوشه دهان؛ بر روی انگشتها ریشه‌های پهلویی و میانی به خوبی رشد یافته اند؛ دم 92 تا 114 درصد اندازه نوك پوزه تا مخرج.
رنگ آمیزی: پشت حنایی با شبكه‌ها و نقاط سیاه و سفید؛ یك ردیف از لكه‌های تیره بزرگتر در هر طرف ستون مهره‌ها؛ شكم سفید؛ روی دم با نوارهای عرضی كمرنگ، یك سوم قسمت انتهایی روی دم خاكستری و در سطح زیری سیاه؛ اغلب دارای لكه روی قفسه سینه؛ چانه و گلو خاكستری مشبك.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی خشك، در تپه‌های شنی روان، همراه با پوشش گیاهی بوته ای و علفی اندك.
 

عادات و رفتار: در روز فعالند؛ معمولاً در نواحی بین توده‌ها و تپه‌های شنی حفاری می كنند، حفره عمیق، 70 تا 80 سانتیمتر سطح (تا سطح نمناك) و در انتها دارای اطاق وسیع است؛ هنگام احساس خطر توسط حركات سریع بدن با حفر كردن به درون ماسه یا شن پناه می برند. در فصل زمستان خوابی كه معمولاً از اواخر مهر ماه تا پایان فروردین یا اردیبهشت است، در عمق 30/1 متری قرار می گیرند. دارای ویژگی خاصی برای تهدید كردن دشمن هستند، قسمت جلویی بدن را به كمك اندامهای جلویی بالا می برند، دهان را باز می كنند، با تكان دادن پهلوها، دهان بار زا نمایش كی دهند، در حالیكه غشاء مخاطی دهان و چین‌های پوستی قرمز رنگ می شود با صدای فیس فیس دم را حلقه كرده و ممكن است به سمت دشمن بپرند. از حشرات تغذیه می كنند. جفتگیری در بهار همچنین خرداد تا مرداد انجام می شود؛ موقع تخم ریزی از خرداد تا مهر است، 1 تا 3 تخم (اهی تا 5) در عمق 15 تا 20 سانتیتر، در لایه مرطوب ماسه می گذراندند. در طول عمر خود تا 2 بار تخمریزی می كنند. جوانها طی دو فصل بالغ می شوند.
 

پراكندگی جهانی: سواحل شمال غربی دریای خزر در روسیه، قزاقستان تا ایران، شمال غربی چین تا افغانستان.
اندازه: نوك پوزه تا مخرج 78 میلیمتر دم 71 میلیمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیك از استیپ نارین در سواحل شمالی دریای خزر می باشد. نمونه‌های افغانی از نظر رنگ آمیزی نسبت به نمونه‌های ایرانی فاقد لكه‌های تیره بزرگتر در پشت، و دارای شبكه‌های بسیار روشن روی چانه و گلو هستند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.