الکل جامد

الکل جامد از بهترین مواد برای روشن کردن آتش است که بی خطر می باشد ، خوب می سوزد ، دود نمیکند و با دوام نیز می باشد. قرص الکل جامد را می توان به عنوان یک سوخت در جبهه و یا مناطق کوهستانی استفاده کرد. دو روش برای تهیه الکل جامد موجود است که تفاوت آنها در آن است که در اولی واکنش تحت خلاء انجام می‌گیرد ولی در دومی واکنش بدون خلاء انجام می‌شود. این محصول در پلاستیک ‌سازی، مواد منفجره، قارچ‌کش ، جلوگیری از خوردگی، داروسازی، ضدچروک شدن منسوجات و ضدباکتری بکار می‌رود. الکل جامد در 130 درجه سانتیگراد گداخته میشود.

 

از واکنش گرمازابین امونیاک وفرم الدهاید تولید میشود. فرم الدهاید خیلی سمی است.باقیمانده واکنش ذکر شده پودر سفید رنگ است میتوانانرا بصورت قرص در اورد که به الکل جامد شهرت دارد.

نظرات بسته شده است.