تالابهای گنبدکاووس

"آلاگل"، "آلماگل" و "آجی گل" سه تالاب بین‌المللی بخش مرزی "داشلی برون" گنبدکاووس از جمله نقاط دیدنی وجذاب استان گلستان است که در فصل بهار زیباتر از فصلهای دیگر سال بوده و …

برای بازدید از این تالابها، اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس، محیط‌بانان خود را به صورت تمام وقت مستقر کرده و آماده ارایه خدمات به مسافران و گردشگران است. برای رسیدن به این تالابها باید مسیر 80 کیلومتری را از شهر گنبدکاووس تا بخش مرزی داشلی برون طی کرد.برای بازدید از این تالابها، اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس، محیط‌بانان خود را به صورت تمام وقت مستقر کرده و آماده ارایه خدمات به مسافران و گردشگران است. برای بازدید از این تالابها، اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس، محیط‌بانان خود را به صورت تمام وقت مستقر کرده و آماده ارایه خدمات به مسافران و گردشگران است.


برای رسیدن به این تالابها باید مسیر 80 کیلومتری را از شهر گنبدکاووس تا بخش مرزی داشلی برون طی کرد. در مسیر رسیدن به این تالابها، مسافران بهاری، شقایقهای زیبایی را که در گندمزارهای سرسبز این منطقه روئیده، مشاهده می‌کنند. بخش مرزی داشلی برون را بیشتر مراتع سرسبز و بخشی از آن را مزارع گندم و جو تشکیل می‌دهد. بخش داشلی برون گنبدکاووس هم مرز با کشور ترکمنستان است و هر یک از تالابهای آن در بخشی از این منطقه مرزی قرار دارد. در این بخش مرزی 23 هزار نفر که اکثر آنان ترکمن هستند، سکونت داشته و اغلب ساکنان این منطقه به ‌حرفه دامپروری، کشاورزی و باغبانی اشتغال دارند. تالاب آلاگل، در شرق جاده "اینچه‌برون – آق قلا" قرار دارد و مساحت آن در زمان پرآبی به دو هزار و 500 هکتار می‌رسد. آب این تالاب همانند سایر تالابهای منطقه از رودخانه اترک و زهکشهای طبیعی و نهرهای شور به نامهای سامان و شورجه تامین می‌شود.


برخی از محیط اطراف تالاب آلاگل نیز با پوشش نی و جگن و درختچه‌های گز پوشانده شده است. سطح آب این تالاب در نوسان بوده و میزان ورودی آب به تالاب به آب رودخانه اترک بستگی دارد. تالاب آلاگل، هرسال در فصل مهاجرت، پذیرای پرندگان زیادی از مناطق سرد سیبری شامل انواع قو، فلامینگو، اردک، پرستوی دریایی، چنگر، غاز، سلیم، کاکایی، باتلان، آبچلیک برای زمستان گذرانی است. یکی دیگر از تالابهایی که گردشگران را همیشه به سوی خود می‌کشاند، تالاب بین‌المللی آلماگل است که در شمال روستای تنگلی و با فاصله بسیار کمی از مرز ایران و ترکمنستان قرار گرفته است. این تالاب 207 هکتار مساحت دارد که عمق آن در بیشتر نقاط یک تا 5/1 متر و در برخی نقاط حداکثر تا سه متر می‌رسد.


حاشیه تالاب آلماگل را، پوشش نی فرا گرفته است و ضلع جنوبی و مسیر کانال ورودی آب به تالاب را جنگلهای گز پوشانده است. در تالاب آلماگل به علت نزدیکی به مرز کشور ترکمنستان، شکار و هر گونه تیراندازی ممنوع است. آب این تالاب به علت نزدیکی به رودخانه اترک، شیرین است. آجی گل از تالابهای دیگر بخش داشلی برون است که دیدن طبیعت زیبای آن در ایام بهاران به طبیعت‌گردان توصیه می‌شود. مساحت این تالاب بالغ بر 350 هکتار است که در بالادست آن دریاچه‌ای بسیار زیبا با مساحت 100 هکتار به نام دریاچه نمک قرار دارد. این تالاب از دو بخش تشکیل شده است که قسمت غربی آن تا حدودی عمیق و عمق آن در بیشتر نقاط یک تا 5/1متر و حداکثر سه متر می‌رسد و قسمت شرقی تالاب پوشیده از نی و از بخش غربی جدا می‌شود. آب این تالاب نیز از طریق رودخانه اترک تامین می‌شود. دریاچه نمک یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی این بخش مرزی است که در پائین دست روستای تنگلی قرار دارد.


تالابهای بین‌المللی آلماگل، آلاگل و آجی گل در نزدیکی بازارچه مرزی و گمرک اینچه برون قرار دارند و گردشگران می‌توانند ضمن بهره برداری از طبیعت زیبای تالابها در بهار، از این بازارچه بازدید و سوغات تهیه کنند. برای رسیدن به این تالابها باید مسیر 80 کیلومتری را از شهر گنبدکاووس تا بخش مرزی داشلی برون طی کرد. در مسیر رسیدن به این تالابها، مسافران بهاری، شقایقهای زیبایی را که در گندمزارهای سرسبز این منطقه روئیده، مشاهده می‌کنند. بخش مرزی داشلی برون را بیشتر مراتع سرسبز و بخشی از آن را مزارع گندم و جو تشکیل می‌دهد. بخش داشلی برون گنبدکاووس هم مرز با کشور ترکمنستان است و هر یک از تالابهای آن در بخشی از این منطقه مرزی قرار دارد. در این بخش مرزی 23 هزار نفر که اکثر آنان ترکمن هستند، سکونت داشته و اغلب ساکنان این منطقه به ‌حرفه دامپروری، کشاورزی و باغبانی اشتغال دارند.


تالاب آلاگل، در شرق جاده "اینچه‌برون – آق قلا" قرار دارد و مساحت آن در زمان پرآبی به دو هزار و 500 هکتار می‌رسد. آب این تالاب همانند سایر تالابهای منطقه از رودخانه اترک و زهکشهای طبیعی و نهرهای شور به نامهای سامان و شورجه تامین می‌شود. برخی از محیط اطراف تالاب آلاگل نیز با پوشش نی و جگن و درختچه‌های گز پوشانده شده است. سطح آب این تالاب در نوسان بوده و میزان ورودی آب به تالاب به آب رودخانه اترک بستگی دارد. تالاب آلاگل، هرسال در فصل مهاجرت، پذیرای پرندگان زیادی از مناطق سرد سیبری شامل انواع قو، فلامینگو، اردک، پرستوی دریایی، چنگر، غاز، سلیم، کاکایی، باتلان، آبچلیک برای زمستان گذرانی است. یکی دیگر از تالابهایی که گردشگران را همیشه به سوی خود می‌کشاند، تالاب بین‌المللی آلماگل است که در شمال روستای تنگلی و با فاصله بسیار کمی از مرز ایران و ترکمنستان قرار گرفته است. این تالاب 207 هکتار مساحت دارد که عمق آن در بیشتر نقاط یک تا 5/1 متر و در برخی نقاط حداکثر تا سه متر می‌رسد.


حاشیه تالاب آلماگل را، پوشش نی فرا گرفته است و ضلع جنوبی و مسیر کانال ورودی آب به تالاب را جنگلهای گز پوشانده است. در تالاب آلماگل به علت نزدیکی به مرز کشور ترکمنستان، شکار و هر گونه تیراندازی ممنوع است. آب این تالاب به علت نزدیکی به رودخانه اترک، شیرین است. آجی گل از تالابهای دیگر بخش داشلی برون است که دیدن طبیعت زیبای آن در ایام بهاران به طبیعت‌گردان توصیه می‌شود. مساحت این تالاب بالغ بر 350 هکتار است که در بالادست آن دریاچه‌ای بسیار زیبا با مساحت 100 هکتار به نام دریاچه نمک قرار دارد. این تالاب از دو بخش تشکیل شده است که قسمت غربی آن تا حدودی عمیق و عمق آن در بیشتر نقاط یک تا 5/1متر و حداکثر سه متر می‌رسد و قسمت شرقی تالاب پوشیده از نی و از بخش غربی جدا می‌شود. آب این تالاب نیز از طریق رودخانه اترک تامین می‌شود. دریاچه نمک یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی این بخش مرزی است که در پائین دست روستای تنگلی قرار دارد. تالابهای بین‌المللی آلماگل، آلاگل و آجی گل در نزدیکی بازارچه مرزی و گمرک اینچه برون قرار دارند و گردشگران می‌توانند ضمن بهره برداری از طبیعت زیبای تالابها در بهار، از این بازارچه بازدید و سوغات تهیه کنند.


در مسیر رسیدن به این تالابها، مسافران بهاری، شقایقهای زیبایی را که در گندمزارهای سرسبز این منطقه روئیده، مشاهده می‌کنند. بخش مرزی داشلی برون را بیشتر مراتع سرسبز و بخشی از آن را مزارع گندم و جو تشکیل می‌دهد. بخش داشلی برون گنبدکاووس هم مرز با کشور ترکمنستان است و هر یک از تالابهای آن در بخشی از این منطقه مرزی قرار دارد. در این بخش مرزی 23 هزار نفر که اکثر آنان ترکمن هستند، سکونت داشته و اغلب ساکنان این منطقه به ‌حرفه دامپروری، کشاورزی و باغبانی اشتغال دارند. تالاب آلاگل، در شرق جاده "اینچه‌برون – آق قلا" قرار دارد و مساحت آن در زمان پرآبی به دو هزار و 500 هکتار می‌رسد. آب این تالاب همانند سایر تالابهای منطقه از رودخانه اترک و زهکشهای طبیعی و نهرهای شور به نامهای سامان و شورجه تامین می‌شود. برخی از محیط اطراف تالاب آلاگل نیز با پوشش نی و جگن و درختچه‌های گز پوشانده شده است. سطح آب این تالاب در نوسان بوده و میزان ورودی آب به تالاب به آب رودخانه اترک بستگی دارد.


تالاب آلاگل، هرسال در فصل مهاجرت، پذیرای پرندگان زیادی از مناطق سرد سیبری شامل انواع قو، فلامینگو، اردک، پرستوی دریایی، چنگر، غاز، سلیم، کاکایی، باتلان، آبچلیک برای زمستان گذرانی است. یکی دیگر از تالابهایی که گردشگران را همیشه به سوی خود می‌کشاند، تالاب بین‌المللی آلماگل است که در شمال روستای تنگلی و با فاصله بسیار کمی از مرز ایران و ترکمنستان قرار گرفته است. این تالاب 207 هکتار مساحت دارد که عمق آن در بیشتر نقاط یک تا 5/1 متر و در برخی نقاط حداکثر تا سه متر می‌رسد. حاشیه تالاب آلماگل را، پوشش نی فرا گرفته است و ضلع جنوبی و مسیر کانال ورودی آب به تالاب را جنگلهای گز پوشانده است. در تالاب آلماگل به علت نزدیکی به مرز کشور ترکمنستان، شکار و هر گونه تیراندازی ممنوع است. آب این تالاب به علت نزدیکی به رودخانه اترک، شیرین است. آجی گل از تالابهای دیگر بخش داشلی برون است که دیدن طبیعت زیبای آن در ایام بهاران به طبیعت‌گردان توصیه می‌شود. مساحت این تالاب بالغ بر 350 هکتار است که در بالادست آن دریاچه‌ای بسیار زیبا با مساحت 100 هکتار به نام دریاچه نمک قرار دارد.


این تالاب از دو بخش تشکیل شده است که قسمت غربی آن تا حدودی عمیق و عمق آن در بیشتر نقاط یک تا 5/1متر و حداکثر سه متر می‌رسد و قسمت شرقی تالاب پوشیده از نی و از بخش غربی جدا می‌شود. آب این تالاب نیز از طریق رودخانه اترک تامین می‌شود. دریاچه نمک یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی این بخش مرزی است که در پائین دست روستای تنگلی قرار دارد. تالابهای بین‌المللی آلماگل، آلاگل و آجی گل در نزدیکی بازارچه مرزی و گمرک اینچه برون قرار دارند و گردشگران می‌توانند ضمن بهره برداری از طبیعت زیبای تالابها در بهار، از این بازارچه بازدید و سوغات تهیه کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.