خانه کاشانی، کاشان

محله‌ پای‌نخل مانند بسیاری از خانه‌های قدیمی کاشان،خانه کاشانی که قدمت بنای اولیه به اواسط عصر قاجار مربوط میشود، نیز دارای دو بخش اندرونی و بیرونی جدا از هم می‌باشد. فضا‌ها به‌صورت چهار طرف ساخت پیرامون حیاط‌ها بنا گردیده‌اند. ویژگی بارز معماری این خانه ایوان تابستانی و تاج نمما‌سازی شده آن است. اهم فضا‌های موجود خانه عبارتند از سرداب، شاه‌نشین، مهتابی و ایوان تابستانی. تزئینات رسمی‌بندی و یزدی‌بندی در ایوان تابستانی قابل مشاهده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.