سراب و خطای دید

سراب ناشی از امواج گرمایی
تصاویر مشکی رنگ عناصر واقعی در افق هستند. رنگها، افق را در پشت پیچش امواج اشعه های گرمایی بالارونده نشان میدهد. ذهن شما ممکن است این تصاویر را مانند درختان نخل ببیند.
تصاویری را که می بینید (درختان نخل) همان سراب است.
جریانات گرم هوا مانند آئینه ای عمل میکنند که تصویر آسمان را بازتابش کرده و از فاصله دور مانند آب و امواج آب به نظر میرسند.

سراب ناشی از انعکاس نور
تصویر یک سراب در دوردست به خاطر نوریست که بازتابانده میشود. این اتفاق در درجه حرارت های متفاوت رخ میدهد. در مثال بالا هوا خنک و فشرده است پیکان ها هوای گرم شده که از زمین داغ بلند میشوند را نشان میدهند. تصویر شیء دوردست (که میتواند ابر، کوه و غیره باشد) توسط مقادیر مختلف هوا بازتابانده شده و روی زمین در نقطه B به شکل آب دیده میشود. در روزهای تابستانی میتوانید این تصاویر را به صورت سطوحی مرطوب در اتوبانها مشاهده کنید.

خطاهای دید
(فریب های ناشی از درخشش نور خورشید)
شرایط آب و هوایی و تابشی نور خورشید میتواند شما را در مشاهده تصاویر و برداشتی که از آنها در ذهن دارید فریب دهد.
* نور خورشید قوی در آسمانی با پوشش ابری کم سبب ایجاد نور روشن خیره کننده ای در طول روز میشود.
* گاهی اوقات نور، بینایی محدودی را ایجاد میکند درنتیجه برداشت شما در محاسبه مسافت کاملاً اشتباه میشود. در این شرایط فاصله ها را کمتر از مقدار واقعی آنها تخمین می زنید. اگر به سوی هدفی خاص در حرکت هستید این مسأله اهمیت پیدا میکند زیرا فاصله تا هدف را کمتر از واقعیت محاسبه خواهید کرد.
* قدرت دید تحت تأثیر امواج گرمایی که از سطح بلند میشوند و ایجاد سراب میکنند، قرار میگیرد. وقتی که به خورشید نگاه میکنید و از دوربین دو چشمی استفاده میکنید این تغییر شکل از هر زمان دیگر بیشتر است. بهترین مشاهده در زمان طلوع و یا غروب خورشید از مکانی مرتفع و یا در شبهای مهتابی است.

نظرات بسته شده است.