صرع

صرع نوعی بیماری است که هر گروه سنی را ممکنست شامل شود البته در بعضی موارد علت ارثی به دلیل بیماریهای عفونی دارد – کسیکه مبتلا به صرع است بدون اراده دچار حمله ناگهانی شده و گاهی با فریاد کوتاهی بزمین می افتد – غالبا در حالت حمله صرع سیاهی چشم در زیر پلک پنهان شده و بیمار صرعی رنگش پریده و ممکن است بدون اراده حرکاتی انجام دهد که او را زخمی نماید – تنفس بیمار با اشکال مواجه شده و دندانها بیکدیگر فشرده شده و گاهی اوقات زبان در بین دندانها قرار گرفته و زخمی می شود – معمولا کف سفیدی نیز از کناره های دهان به بیرون می ریزد – پس از پایان حملات و بهوش آمدن; بیمار جریان حادثه را که بر او گذشته است بخاطر نمی آورد –

کمک های اولیه

بیمار را در جائی که زیر اندازی داشته باشد بخوابانید تا هنگام انجام حرکات از شدت ضربه ; بخصوص ضربه سر کاسته شود – لباسهائی را که بتنش فشار می آورد خارج کنید و لباسهای او را در نواحی تنگ شل کنید دقت کنید که زبان بعلت فشرده شدن دندانها بیکدیگر زخمی نشود و برای اینکار می توانید از دم قاشق ; خودکار ; تکه ای چوب در حالیکه در پارچه ای پیچیده شده است استفاده کنید و آنرا در فاصله فکین بیمار قرار دهید –
بعد از رفع حمله و بیهوشی باید سعی کنید که بیمار استراحت کرده و به او آشامیدنیهای شیرین بخورانید, بیماران مبتلا به صرع حتما باید تحت نظر پزشک بوده و از رانندگی , شنا , کوه پیمایی , کارکردن با وسایل برقی و خطرناک بپرهیزند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.