پناهگاه حیات‌ وحش راسوند، مرکزی

نام انگلیسی:  Rasvand nature reserve   

نام فارسی :  پناهگاه حیات‌ وحش راسوند 

 

 

موقعیت جغرافیایی

منطقه راسوند در جنوب غربی استان مرکزی وغرب اراک وجنوب شهر شازند واقع شده وفاصله آن از شهر اراک ۳۲کیلومتر است.نزدیکترین محل شناخته شده به این منطقه شهر شازند می باشد که در مجاورت منطقه قرار دارد.وسعت این منطقه ۱۰۵۰۰هکتار می باشد.راسوند منطقه ای کوهستانی به صورت رشته کوهی مایل از سمت شمال غرب به طرف جنوب شرقی کشیده شده است.بلند ترین قله استان مرکزی به نام قله شهباز با ارتفاع ۳۳۸۸متر در این منطقه واقع گردیده است.منطقه راسوند دارای طیفی از زیستگاههای مختلف نظیر صخره ها،دره ها،تپه ماهورها،مراتع،غارها،کشتزارها وانواع اکوسیستم انسان ساخت را در بر می گیرد.فون منطقه شامل:کل وبز،قوچ ومیش،پلنگ،روباه،شغال،خرگوش،تشی،گراز،کفتار،کبک،تیهو،عقاب،جغد،سهره و…می باشد.فلور منطقه از انواع مختلف گیاهان علفی،بوته ای،درختچه ای ودرختی تشکیل شده است.گونه های غالب منطقه شامل:استی پا،گل گندم،کنگر،فرفیون،فستوکا و… می باشد.این منطقه در سال ۱۳۸۱ توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین گردید.

 

تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تا کنون: این منطقه در سال 1381 توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین گردید.

 

موقعیت عمومی منطقه:منطقه راسوند در جنوب غربی استان مرکزی وغرب اراک وجنوب شهر شازند واقع شده وفاصله آن از شهر اراک ۳۲کیلومتر است.نزدیکترین محل شناخته شده به این منطقه شهر شازند می باشد که در مجاورت منطقه قرار دارد.از نظر موقعیت جغرافیایی در حد فاصل E492200 الی E493100 طول شرقی و N334730 الی N335730 عرض شمالی واقع شده است.

 

وسعت منطقه: وسعت این منطقه ۱۰617هکتار می باشد.

 

ویژگی و سیمای عمومی منطقه (شامل وضعیت توپوگرافی، چشم انداز، پوشش گیاهی و گونه های شاخص گیاهی، وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدورها): راسوند منطقه ای کوهستانی به صورت رشته کوهی مایل از سمت شمال غرب به طرف جنوب شرقی کشیده شده است.بلند ترین قله استان مرکزی به نام قله شهباز با ارتفاع ۳۳۸0متر در این منطقه واقع گردیده است.منطقه راسوند دارای طیفی از زیستگاههای مختلف نظیر صخره ها،دره ها،تپه ماهورها،مراتع،غارها،کشتزارها وانواع اکوسیستم انسان ساخت را در بر می گیرد.فون منطقه شامل:کلوبز،قوچومیش،پلنگ،روباه،شغال،خرگوش،تشی،گراز،کفتار،کبک،تیهو،عقاب،جغد،سهره..میباشد.فلور منطقه از انواع مختلف گیاهان علفی،بوته ای،درختچه ای ودرختی تشکیل شده است.گونه های غالب منطقه شامل:استی پا،گل گندم،کنگر،فرفیون،فستوکا و… می باشد.

 

جاذبه های اکوتوریستی: امامزاده سورانه، ارتفاعات شهباز ، اردوگاه باغک ،گیاهان دارویی، چشمه دروغ زنه

 

وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی: هیچ روستای داخل منطقه وجود ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.