پناهگاه حیات وحش دودانگه، ساری

نام انگلیسی:  Dodangeh nature reserve   

نام فارسی :  پناهگاه حیات‌ دودانگه 

 

 

موقعیت جغرافیایی

 پناهگاه حیات وحش دودانگه در موقعیت جغرافیایی N3607 E5334 در استان مازندران واقع است. پناهگاه حیات وحش دودانگه با مساحتی بالغ بر 15673 هکتار طی مصوبه شماره 63 مورخ 21/5/1354 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهار دانگه منطقه ای است کوهستانی با مساحت 16200 هکتار در حدود 95 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ساری که بین حدود جغرافیایی ٌ4 ْ 36 الی ٌ23 ْ36عرض شمالی و 23 ْ53 طول شرقی واقع شده است. این منطقه از نظر ویژگی های بوم شناختی نظیر آب وهوا، توپوگرافی خاک و زمین شناسی متنوع است. حداقل ارتفاع منطقه منطقه 800 متر و حداکثر آن 2860 متر است. اقلیم منطقه ، مطابق اقلیم نمای آمبرژه برای ارتفاع 800 تا 2000 ، مرطوب سرد وبرای ارتفاع بالاتر از 2000 متر ،نیمه خشک و سرد است. پوشش گیاهی منطقه، مطابق تقسیم بندی پوشش گیاهی ایران توسط فری و پروست و با استفاده از اطلس کاربری و پوشش اراضی استان مازندران ، نقشه توپوگرافی 150000 و مشاهدات صحرایی در مقیاس ریختار ، شناسایی و نامگذاری گردید. درمجموع پنج ریختار گیاهی (جنگل ، درختزار ، درختچه زار، بالشتکی خاردار، خزان شونده سردسیری) شامل : جنگل انبوه از نوع جنگل کوهستانی خزری، درختزار از انواع درختزار پهن برگ خزان شونده سردسیری و درختزار سوزنی برگ همیشه سبز مقاوم به سرما، درختچه زار از انواع درختچه زار پهن برگ خزان شونده سردسیری بدون همیشه سبز ، درختچه زار خزان شونده سردسیری، تنک خشکی پسند و درختچه زار سوزنی برگ همیشه سبز ، تشکیلات بالشتکی خاردار تنک و علفزار تشخیص داده شد. برای هر ریختار گیاهی گونه های مهم ریختار ع محدوده ارتفاعی پراکنش ، برخی شرایط اکولوژیک وعکسی ارائه گردیده است.

 

ویژگیهای منطقه
این منطقه کوهستانی که از جنگلهای هیرکانی پوشیده شده است یکی ا ز منحصر بفرد ترین اکوسیستم های طبیعی کشور را دارا میباشد. وجود بیش از447 گونه گیاهی خود مبین این موضوع است. از گونه های مهم گیاهی میتوان از ممرز؛ راش؛ توسکا؛ انجیلی و لیلکی و از گونه های مهم جانوری میتوان از مرال؛ شوکا؛ پلنگ؛ خرس قهوه ای؛ گرگ؛ گربه جنگلی و قرقاول نام برد.

 

تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تاکنون :  از سال 1352
 

موقعیت عمومی منطقه : جنوب شهرستان ساری و بصورت اراضی جنگلی متراکم و انبوه وبکر
 

وسعت منطقه : 15531  هکتار 
 

ویژگی و سیمای عمومی منطقه( شامل وضعیت توپوگرافی , چشم انداز, پو شش گیاهی وگونه های شاخص گیاهی , وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدورها )
بصورت اراضی  جنگلی در منطقه هیرکانی ، و  با گونه های جانوری  مرال  ، شوکا  ، پلنگ ، گرگ ، خرس قهوه ای
 

جاذبه های اکوتوریستی : دارای ارزش اکولوژیکی بالا و با ارزش
 

وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی : جوامع محلی و سکونت گاههای روستائی و معیشت دامداری و کشاورزی
 

تعارضات مهم منطقه : تجاوز و تخریب اراضی جنگلی و طرح های توسعه ای بهره برداری جنگل توسط شرکت های بهره برداری  ( فریم )  و احداث جاده های دسترسی
 

تجهیزات و امکانات : تجهیزات و امکانات حفاظتی مراکز محیط بانی و سر محیط بانی کیاسر و دودانگه  ( 2 دستگاه خودرو و 4 موتور تریل )   ؛ 
 

سایر ملاحظات :بخشی از منطقه در محدوده فیلمات دارای سابقه حقوقی و پس از طرح دعوی در مراجع قضائی به نفع شرکت فریم تصرف گردیده .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.