کتاب جندق و ترود، دو بندر فراموش شده‌ کویر بزرگ نمک

کتاب، شرح سه مرحله مسافرت نویسنده به مناطق حاشیه شمالی کویر نمک است. این مسافرت‌ها به منظور بازدید از راه‌هایی صورت گرفته که در قدیم کاروانیان از طریق آن از مازندران و شاهرود و خراسان به یزد و اصفهان و جنوب ایران سفر کرده‌اند. هر کدام از مسافرت‌های سه گانه نویسنده، از سه مسیر متفاوت به قصد دیدار از سه شهر مهم "جندق"، "معلمان" و "ترود" انجام شده است. این شهرها و روستاهای بین راه، در گذشته به علت قرار گرفتن در مسیر راه‌های کاروان رو، از رونق چشمگیری برخوردار بوده‌اند. نویسنده، آنچه در سفر بر او گذشته، از آب و هوا و وضعیت راه‌ها، مردم روستاها و شهرهای بین راه گرفته تا آثار و بناهای تاریخی و کتیبه‌های مربوط به این مناطق را به انضمام مجموعه‌ای از اطلاعات تاریخی و مستند شرح داده است.


نویسنده:پرویز رجبی

ناشر: مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها، پژواک کیوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.