کتاب جندق و ترود، دو بندر فراموش شده‌ کویر بزرگ نمک

كتاب، شرح سه مرحله مسافرت نویسنده به مناطق حاشیه شمالی كویر نمك است. این مسافرت‌ها به منظور بازدید از راه‌هایی صورت گرفته كه در قدیم كاروانیان از طریق آن از مازندران و شاهرود و خراسان به یزد و اصفهان و جنوب ایران سفر كرده‌اند. هر كدام از مسافرت‌های سه گانه نویسنده، از سه مسیر متفاوت به قصد دیدار از سه شهر مهم "جندق"، "معلمان" و "ترود" انجام شده است. این شهرها و روستاهای بین راه، در گذشته به علت قرار گرفتن در مسیر راه‌های كاروان رو، از رونق چشمگیری برخوردار بوده‌اند. نویسنده، آنچه در سفر بر او گذشته، از آب و هوا و وضعیت راه‌ها، مردم روستاها و شهرهای بین راه گرفته تا آثار و بناهای تاریخی و كتیبه‌های مربوط به این مناطق را به انضمام مجموعه‌ای از اطلاعات تاریخی و مستند شرح داده است.


نویسنده:پرویز رجبی

ناشر: مركز بین‌المللی گفتگوی تمدنها، پژواك كیوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.