کنوانسیون رامسر و قوانین حفظ تالاب ها

تالاب‌ها به‌عنوان محل رشد نباتات بومی، زیستگاه گونه‌های خاص حیوانات از جمله پرندگان آبزی همچنین دارابودن پتانسیل‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و تفریحی منابع پرانرژی هستند که حفاظت و حراست آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

ایران دارای بیش از ‌۴٠ تالاب با ارزش است که ‌١٣ بهمن سال ‌١٣۴٩ شمسی (‌٢ فوریه ‌١٩٧١ میلادی) گروهی از کارشناسان و متخصصان دور هم جمع شدند تا درباره نحوه نگهداری این تالاب‌ها با هم گفت‌وگو کنند. این همایش، طرح بین‌المللی را پی‌ریزی کرد که به نام محل برگزاری آن یعنی شهر رامسر کنوانسیون رامسر نامیده شد.

کنوانسیون رامسر مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده است که از تاریخ ‌٢١ تیرماه ‌١٣۵١ شمسی (‌١٢ ژانویه‌١٩٧٢ میلادی) برای امضای دول مفتوح بوده و در تاریخ ‌۴ شهریور ‌١٣۵١ (‌٢۶ اوت ‌١٩٧٢) از طرف نماینده ایران در پاریس به امضا رسیده است و تصویب و اجازه تسلیم اسناد به آن داده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه هجده فروردین پنجاه و دو در جلسه روز سه‌شنبه ‌٢٨ اسفندماه ‌١٣۵٢ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی، به ‌ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) که در جلسه سه‌شنبه ‌١۴ خردادماه ‌١٣۶۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ‌٢۵ خرداد ‌۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ‌٢٣٣۴ مورخ ‌٢٨ خرداد ‌۶۴ ریاست جمهوری به نخست‌وزیری واصل گردیده است که جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌شود .


از لحاظ کنوانسیون حاضر، تالاب‌ها شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها، لجن‌زارها، آب‌های طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آب‌های شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود.

طرف‌های معاهده در این کنوانسیون موظفند که تالاب‌های حائز اهمیت سرزمین خود را تعیین نمایند، نقشه‌های اصلاحی تالاب‌ها را به نحوی تنظیم و اجرا کنند که حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از آنها را در سرزمین خود تسهیل نمایند، با اعمال مدیریت صحیح کوشش کنند تعداد پرندگان آبزی در تالاب‌های مربوطه را افزایش دهند، تسهیلات لازم برای حفاظت تالاب‌ها و پرندگان آبزی در منطقه تالاب‌ها فراهم کنند.

نماینده و سازمان مرجع کنوانسیون رامسر در ایران، سازمان محیط‌ زیست است که مسؤولیت نظارت و اجرای آن را برعهده دارد. سازمان محیط زیست نیز برای پیشرفت کار، کمیته‌ای با نام کمیته ملی کنوانسیون رامسر باحضور نماینده‌های وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد کشاورزی، … و دو نماینده از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل داده است که برترین گروه های تصمیم گیرنده در این رابطه هستند.

 

تالاب‌ها به‌عنوان محل رشد نباتات بومی، زیستگاه گونه‌های خاص حیوانات از جمله پرندگان آبزی همچنین دارابودن پتانسیل‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و تفریحی منابع پرانرژی هستند که حفاظت و حراست آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

ایران دارای بیش از ‌۴٠ تالاب با ارزش است که ‌١٣ بهمن سال ‌١٣۴٩ شمسی (‌٢ فوریه ‌١٩٧١ میلادی) گروهی از کارشناسان و متخصصان دور هم جمع شدند تا درباره نحوه نگهداری این تالاب‌ها با هم گفت‌وگو کنند. این همایش، طرح بین‌المللی را پی‌ریزی کرد که به نام محل برگزاری آن یعنی شهر رامسر کنوانسیون رامسر نامیده شد.

کنوانسیون رامسر مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده است که از تاریخ ‌٢١ تیرماه ‌١٣۵١ شمسی (‌١٢ ژانویه‌١٩٧٢ میلادی) برای امضای دول مفتوح بوده و در تاریخ ‌۴ شهریور ‌١٣۵١ (‌٢۶ اوت ‌١٩٧٢) از طرف نماینده ایران در پاریس به امضا رسیده است و تصویب و اجازه تسلیم اسناد به آن داده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه هجده فروردین پنجاه و دو در جلسه روز سه‌شنبه ‌٢٨ اسفندماه ‌١٣۵٢ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی، به ‌ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) که در جلسه سه‌شنبه ‌١۴ خردادماه ‌١٣۶۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ‌٢۵ خرداد ‌۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ‌٢٣٣۴ مورخ ‌٢٨ خرداد ‌۶۴ ریاست جمهوری به نخست‌وزیری واصل گردیده است که جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌شود .


از لحاظ کنوانسیون حاضر، تالاب‌ها شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها، لجن‌زارها، آب‌های طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آب‌های شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت می‌شود.

طرف‌های معاهده در این کنوانسیون موظفند که تالاب‌های حائز اهمیت سرزمین خود را تعیین نمایند، نقشه‌های اصلاحی تالاب‌ها را به نحوی تنظیم و اجرا کنند که حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از آنها را در سرزمین خود تسهیل نمایند، با اعمال مدیریت صحیح کوشش کنند تعداد پرندگان آبزی در تالاب‌های مربوطه را افزایش دهند، تسهیلات لازم برای حفاظت تالاب‌ها و پرندگان آبزی در منطقه تالاب‌ها فراهم کنند.

نماینده و سازمان مرجع کنوانسیون رامسر در ایران، سازمان محیط‌ زیست است که مسؤولیت نظارت و اجرای آن را برعهده دارد. سازمان محیط زیست نیز برای پیشرفت کار، کمیته‌ای با نام کمیته ملی کنوانسیون رامسر باحضور نماینده‌های وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد کشاورزی، … و دو نماینده از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل داده است که برترین گروه های تصمیم گیرنده در این رابطه هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.