گنبد نمکی رستاق، بندر چارک

نام انگلیسی:  Rastagh Salt Dome   

نام فارسی :  گنبد نمکی رستاق 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

گنبد نمکی رستاق در موقعیت جغرافیایی N2647 E5354  در استان هرمزگان واقع است. این گنبد در فاصله 54 کیلومتری شرق بندر چارک قرار گرفته و بزرگترین گنبد در حاشیه ساحلی است . گنبدی است تقریبا مدور و در حاشیه شمالی آن دارای تناوبی از ژیپس ، مارن ، ماسه سنگ در زیر و طبقات آهکی و کربناته که ارتفاعات را ساخته است می باشد . کلریت ، اپیدوت و کریستال های بزرگ ژیپس ( احتمالا انیدریت ) از جمله اجزای سنگ دگرگونه ای است که به شدت چین خورده و میلونیتی شده است . در این گنبد ، نمک جز اندکی در حاشیه شمالی و در قسمت زیرن دیده نشده و به نظر می رسد که در این گنبد گسترش طبقات گچی موید جانشینی گچ به جای نمک در حوضه تبخیری بوده است و بر روی طبقه گچی یک طبقه کم ضخامت 1 تا 2 متری از ماسه سنگ های قرمز قرار گرفته و سپس طبقات آهک های سیاهرنگ بد بو به صورت هم شیب روی طبقه فوق قرار گرفته است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.