مرور رده

آبشارهای ایران

آبشار ازنادر (دره اسپر)، دورود

نام آبشار:  آبشار ازنادر (دره اسپر)، دورود آبشار ازنادر در موقعیت جغرافیایی N3323 E4907 در استان لرستان واقع است. آبشار ازنادر یا دره اسپر آبشاری فصلی است که در ۷ کیلومتری جنوب خاوری دورود در درهٔ اسپر قرار دارد.  اطراف منطقه…