مرور رده

مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست

منطقه حفاظت شده علمدار داغی، مرند

قله علمدار به ارتفاع 3155 متر بلندترین نقطه در سلسله جبال میشوداغ محسوب می شود . این قله در سمت جنوب غربی مرند ، جنوب كشك سرا ، شمال بندر شرفخانه و در جانب شمال شرقی شهرستان طسوج قرار گرفته است. این كوه كه در موقعیت E4533 N3822 قرار دارد…