مرور رده

مقالات مرتبط با GPS

آشنایی با صفحه نقاط در GPS

آنچه درباره نقاط باید بدانیم یك موقعیت است بر رو نقشه كه علا مت گذاری می گردد و می تواند آدرس ،یكی Waypoint از نقاط ایجاد شده و مشخص بر روی نقشه،نقاط مورد علاقه ،یك نقطه خالی بر روی نقشه و یا هر می توانید برای علامتگذاری هر نقطه ای…

آشنایی با صفحه جستجو در GPS

آنچه درباره ویژگی ها و امكانات جستجو باید بدانیم امكان جستجوی تمام موجدیت های نقشه مانند آدرس ها ،نقاط مورد علاقه و غیره را Find ویژگی را شامل می باشد كه detailed map وbase map تمامی داده های Find می دهد.آیتم…

آنچه در باره نقشه گرافیکی باید بدانیم

در نقشه گرافیكی،نقشه اصلی و نقشه های جزئی دیگری را كه نصب نموده اید،نمایش داده می شود.نقشه اصلی شامل شهر های بزرگ،جاده ها ،بزرگراه ها ست درصورتیكه نقشه های جزئی شامل Points of خیابانهای كوچكتر،آدرس ها،تقاطع ها و چهار راه ها و…

انتقال و ذخیره اطلاعات نرم افزار Map Source

و بالعكس رد و GPS به دستگاه MapSource نقشه ها،نقاط،مسیر ها و ردپا ها می توانند از بدل شوند با Garmin خود و دیگر دستگاه های شركت GPS نكته:جهت اطلاع از نحوه ارتباط دستگاه كامپیوتر به كتابچه راهنمای آن مراجعه نمایید.با مراجعه به…

آشنایی با گزینه های اضافی دستگاه GPS

RINO صفحه ارتباط رادیویی در دستگاههای سری قابلیت RINO ( Radio Integrated and navigation in outdoor ) دستگاههای سری ارتباط رادیویی با مدلهای همانند خود را دارا می باشند . به عبارتی ، می توانید با استفاده از دو دستگاه این مساله یك…

آشنایی با صفحه قطب نمای GPS

صفحه قطب نما ، راهنمای شما به سمت هدف انتخابی می باشد كه با استفاده از نشانگرهای گرافیكی ، شما را به هدف می رساند . در این صفحه شما می توانید با استفاده از انتخابهای خود را به هدف برسانید . Bearing Pinter یا Course Pointer…

رسم گراف ارتفاع بر مبنای فاصله در GPS

PLOT OVER DIST رسم گراف ارتفاع بر مبنای فاصله در این قسمت می توان نمودار ارتفاع را بر مبنای فاصله ویا بر مبنای زمان رسم نمود. برای تغییر از مبنای فاصله به مبنای زمان وبالعكس كافیست را فشار دهید تا به صفحه…