مرور رده

مقالات مرتبط با GPS

آشنایی باصفحه Trip Computer در GPS

شما می باشد كه از GPS این صفحه یكی از صفحات اصلی دستگا ه قسمت منوی اصلی نیز در دسترس می باشد . در این صفحه شما می توانید تنظیمات مختلف را برای كامپیوتر برنامه خود انجام دهید . در این قسمت ، شما می توانید 8 نوع اطلاعات ناوبری را در…

آشنایی با صفحه ارتفاع سنج GPS

در این صفحه شما می توانید نموداری از تغییرات ارتفاع برحسب مكان یا زمان و یا پروفایلی از تغییرات فشار بر حسب زمان را مشاهده نمایید دیتا فیلدهای بالای صفحه توسط فرد استفاده كننده از دستگاه قابل تغییر می باشند Altimeter…

آشنایی با قسمتهای سخت افزاری GPS

ابتدا با قسمتهای اصلی دستگاه خود آشنا می شویم . برای فعالیت GPS قسمت مربوط به باطری ، بخش مهمی از دستگاه شما می باشد . كلیه دستگاههای در طبیعت باید خاصیت ضد آب داشته باشند . این محفظه باید با قابلیت ضد آب ساخته شده و شما…

خطاهای ناشی از اتمسفر بر روی GPS

در آغاز این مبحث ما ذكر كردیم كه چگونه امواج رادیویی ، امواج میكروویو و نورهای مرئی ، اشعه و سایر امواج رادیویی با سرعت نور حركت می كنند ، با وجود آنكه آنها انواع مختلف امواج X های الكترومغناطیسی می باشند ولی در…

محاسبه سرعت توسط دستگاه GPS

شما موقعیت و زمان دقیق را با استفاده از 4 ماهواره برای شما GPS ، همانطور كه قبلاً ذكر كردیم شما آن را محاسبه می كند سرعت لحظه ای GPS محاسبه می كند . اما پارامتر دیگری كه دستگاه شما می باشد . دپلر : چون ماهواره ها در یك موقعیت…

GPS چیست؟

gps موقیت یاب میباشد یعنی بر روی صفحه دیجیتالی كه دارد هر لحظه توسط ماهواره به شما نشان میدهد كه در كجا ایستاده اید حتی اگر در كوه جنگل ویا دریا باشید شما با زدن دكمه go میتوانید حركت كنید تمام حركت شما بر روی این صفحه ثبت و ظبط میشود…