مرور رده

راسته حشره خواران

تا چندی پیش این راسته و راسته ERINACEOMORPHA را تحت نام یک راسته به نام EULIPOTYPHLA می‌دانستند ولی بر اساس تحقیقات علمی جدید، عده‌ای از محققان، آنها را دو راسته جداگانه می‌دانند. اغلب افراد این راسته پوزة دراز و باریک و چشم‌های ریزی دارند. در برخی از گونه‌ها چشم‌ها زیر پوست مخفی است. لاله گوش نیز در برخی از گونه‌ها غیر قابل رؤیت است. حشره‌خواران کف‌رو هستند و تعداد انگشتان در هر دست و پا 5 عدد است. حشره‌خواران معمولاً به صورت انفرادی زندگی می‌کنند. غذای اصلی آنها را حشرات و سایر بی‌مهرگان و یا مهره‌داران کوچک تشکیل می‌دهند. خواب زمستانی ندارند و برخی از آنها در تمام ساعات شبانه‌روز فعال هستند. از راسته حشره‌خواران تا کنون دو خانواده و 15 گونه در ایران شناسایی شده است.