مرور رده

جشن‌های باستانی ایران

جشن فروردگان (همسپثمیدیه)

شن فروردگان یا جشن همسپثمیدیه و یا همسپتمدم نام جشنی بوده که به مدت ده روز، در روزهای پایان سال برگزار می‌شده‌است. همه ساله بیستم اسفند ماه به عنوان جشن فروردگان از سوی زرتشتیان گرامی داشته می شود. در جشن فروردگان یا فروردیان…

جشن سپندارمذگان (اسفندگان)

جشن اسفندگان (سپندارمذگان) یکی از جشن‌های ایرانی است که در روز ۵ اسفند برگزار می‌شود. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین می‌دانستند. اگرچه منابع کهن از…

جشن دیگان

جشن دیگان در روزهای دوم و نهم و هفدهم ماه دی در تقویم رسمی كشور از جشن‌هایی است كه به مناسبت همنام شدن روز و ماه در تقویم ایرانیان برگزار می‌شد. ایرانیان قدیم، گذشته از جشن‌هایی كه به مناسبت‌های گوناگون برگزار…

جشن شهریورگان

در گاهشماری ایرانی این روز بنام جشن شهریورگان نام گذاری شده است. خشَترَوَئیریَه واژه‌ای اوستایی است كه در پهلوی به خشَترِوَر و در پارسی نو به شهریوَر دگرگون شده است.بخش نخست این واژه "خشترَ" به مانك (معنی) شهریاری و بخش…

جشن آبانگان

آبانگان، یكی دیگر از جشن های دوازده گانه سال است. روز دهم از آبان، به موجب تلاقی نام روز و ماه، جشن آبانگان برگزار می شد كه مراسم ستایش و شادمانی و نیایش و عبادت، كنار چشمه سارها و رودها به انجام می رسید. آبان به معنای آب و هنگام آب است…

جشن خردادگان

در دوران باستان در سرزمین ما در روز ششم از ماه خرداد، به مناسبت برخورد نام ماه و روز مطابق معمول جشنی برگزار می شده به نام خردادگان. خرداد پنجمین امشاسپند از شش امشاسپند در آیین ایرانیان باستان است. خرداد در زبان پهلوی، هَئورْوَتات…

جشن تیرگان

تیرگان جشن تیرگان در تیر روز از تیرماه برابر با 13 تیر در گاهشماری ایرانی برگزار می شود. این جشن درگرامی داشت تیشتر (ستاره ی باران آور در فرهنگ ایرانی) است و بنا به سنت در روز تیر (روز سیزدهم) از ماه تیر انجام می‌پذیرد. در تواریخ…

جشن امردادگان

امرداد نام ششمین و به عبارتی هفتمین و آخرین امشاسپندان است . در آئین زرتشت ، خرداد و امرداد ، امشاسپندان “كمال” و “دوام” در جهان مینوی و پرستاران آب و گیاه در جهان خاكی ، همواره در كنار هم جای دارند. واژه امرداد…

آیین های نوروزی در شهرستان شاهرود

نوروز ایرانیان که در آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود پیام آور نوشدگی سال و آمدن گرما و مرگ زمستان و باززایی طبیعت و زمان خروج انسان از عالم خمودگی و پیوستن به طبیعت و شروع حیات اجتماعی دوباره در جامعه و کار دسته جمعی در بیرون از خانه و در…

آشنایی با جشن مهرگان

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان‏ مهر بفزای!ای نگار ماه چهر مهربان‏ مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر مهربانی به،به روز مهر و جشن مهرگان‏ جام را چون لاله‏گردان از نبیذ باده رنگ‏ و اندر آن منگر که لاله نیست اندر…