مرور رده

کتب و نشریات کویر

کتب و نشریات کویر

كتاب حيات وحش ايران

كتاب مجموعه حیات وحش ایران به زبان انگلیسی منتشر شد اما پس از حدود یك سال از انتشار آن تقریباً هیچ انعكاسی در مطبوعات و رسانه های كشور نداشت. این در حالی است كه بسیاری از سایت های انگلیسی زبان و البته مشتاق طبیعت ایران ضمن معرفی این…