مرور رده

مقالات مرتبط با تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران

تالاب‌های ایران

تالاب‌ها، این بوم‌سازگان‌های بی‌نظیر آبی، 6 درصد سطح كره زمین را فرا گرفته‌اند و مساحت آنها در مجموع بالغ بر 885 میلیون هكتار است كه حدود 75 میلیون هكتار از آنها در كنوانسیون رامسر ثبت شده و سهم ایران از این میان…

اهمیت تالاب

تالاب ها به عنوان یكی از بارزترین زیبایی های خلقت، مفیدترین و در عین حال بدبیارترین اكوسیستم های طبیعت به شمار می روند، این زیستگاه های حیاتی و متنوع از جمله نظام های حیات بخشی هستند كه مطلقا جایگزین ندارند؛ اما هیچ یك از اكوسیستم های…