مرور رده

پرندگان ایران

پرندگان نوع تكامل يافته خزندگان فلس داري هستند كه در حدود 180 ميليون سال پيش مي زيستند. پرندگان به گروه های:

  1. گنجشك سانان
  2. داركوبان
  3. طوطيان
  4. پرندگان شكاري
  5. اردكيان
  6. دراز پايان

تقسيم مي شوند.

برای آشنایی با پرندگان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

صعوه

پرندگانی گنجشك مانندند، ولی منقارشان باریك و نوك‌تیز است. بیشتر روی زمین تغذیه می كنند و به طرز خاصی راه می روند؛ معمولا دم و بالهای خود را تكان می دهند. پروازشان قوی و سریع ولی كوتاه مدت است و آرام و كم‌پیدایند . نر و…

فلامینگو

فلامینگو پرنده‌ای است باپاهای دراز ومنقاری منحنی وگردنی بلند خمیده، آبچر بابدنی بسیار کشیده وپر وبالی به رنگهای سفید وصورتی است. در برواز‌ها با‌ها وکردنش کشیده وقدری بائین تر از سطح بدن قرار می‌کیرد. بالهایش ترکیب…

شتر مرغ

شتر مرغ ها همه چیز خوار بوده و غذاهایی با كیفیت بالا را انتخاب كرده و می خورند و مقداری را نیز برای مواقع خشكسالی ذخیره می كنند. مقدار آب روزانه مصرفی بستگی به شرایط آب و هوایی و نوع تغذیه دارد. شتر مرغ در حرارت بالا و رطوبت پایین روزانه…

شاهین

شاهین پرندهای از راسته شکاریان روزانه از تیره بازها است. شاهین جزو شکاریان بسیارجسور و با شهامت است، و با وجود آنکه از قوش کوچکتر است ولی بعلت جسارتیکه دارد گاهی عموماً به عقاب وقوش حمله می‌‌کند. در حدود ۴۰ گونه از اینپرنده…

سهره

پرندگانی هستند دانه‌خوار با منقاری كوتاه ، مخروطی و قوی ، پروبال رنگارنگ بیشتر آنها در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعی دیده می شوند نر و ماده آنها غالبا همشكل نیست روی درختان بوته‌ها و یا زمین لانه می…

سبزقبــا

پرندگانی هستند كلاغ مانند و خوش رنگ با منقاری قوی و اندكی قلاب مانند گردن كوتاه و پاهای نیرومند پرواز نمایشی آنها شامل چرخش‌ها و معلق‌زدن‌های جالب است اغلب بدون حرگت در جاهای بلند می نشینند و از آنجا برای شكار حشرات به…

سار

پرندگانی هستند خیلی اجتماعی و بسیار پر سروصدا كه اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید می كنند جثه پر ، دم كوتاه و منقار دراز و نوك‌تیز دارند . پروازشان سریع و مستقیم است ، نر و ماده آنها همشكل است ، در میان سوراخ‌ها لانه می…