مرور رده

پرندگان ایران

پرندگان نوع تكامل يافته خزندگان فلس داري هستند كه در حدود 180 ميليون سال پيش مي زيستند. پرندگان به گروه های:

  1. گنجشك سانان
  2. داركوبان
  3. طوطيان
  4. پرندگان شكاري
  5. اردكيان
  6. دراز پايان

تقسيم مي شوند.

برای آشنایی با پرندگان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

لیکو

لیكوها با دم دراز و پر و بال قهوه‌ای رگه‌رگه مشخص می شود و پاهای قوی دارد و منقارشان نیز قوی و قدری خمیده است . تقریبا همیشه به صورت دسته‌های كوچك دیده می شوند كه دایما در میان درختها و بوته‌ها یا روی زمین در حركت…

چرخ‌ریسک

پرندگانی اند كوچك و درخت‌زی و خیلی پرجنب و جوش، با منقار كوتاه و پاهای كوتاه و نیرومند؛ پروازی ضعیف دارند و در زمستان اغلب به صورت گله‌های مختلط دیده می شوند. نر و ماده آنها معمولا همشكل است و بیشتر آنها در سوراخها و روی…

چرخ

چرخ یا بالابان (Saker falcon) با نام علمی Falco cherrug یكی از گونه‌های بزرگ تیره شاهینیان (Falconidae) است. چرخ بزرگترین شاهین بومی ایران است. طول بدن آن از ابتدای خم بال تا انتهای دم در حالت معمولی از 38 سانتی متر تا 43 سانتی…

چکاوک

چکاوک (قبره) چکاوک پرندگانی خوش آواز باپر وبال رگه رگه وقهوه‌ای رنگ هستند که اغلب درحال پرواز آواز می‌خوانند. روی زمین بیشتر راه می‌روند یا می‌دوند. معمولاً ناخن انگشت عقبی پای آنها دراز، راست ونوک تیز…

دم جنبانک

دم جنبانک پرندگانی دانه خوار وحشره خوار بامنقاری کوتاه، مخروطی وقوی، وپر وبالی رنگارنگ هستند دم جنبانک وخانوادهٔ گنجشک به گمان بعضی از دانشمندان و پرنده شناسان دم جنبانک طی ملیونها سال پیش از پرنده‌ای حشره خوار وابسته به…

جغد

از پرندگان شكاری شب و دارای سر بزرگ ، صورت پهن كه صفحه‌های صورت تشكیل را می‌دهد ، چشم‌های بزرگ و متمایل به جلو ، منقار قوی قلاب مانند و نیم پیدا و چنگال‌های تیز و نیرومند است . پرواز آنها بی‌صداست ، بعضی از…

بوتیمار

مشخصات : 75 سانتیمتر . یك پرنده باتلاقی بزرگ ، قهوه ای رنگ و حواصیل شكل با بدنی پر خط و خال ، كه پاهای بزرگ سبز رنگ و صدای مشخصی دارد . موقع احساس خطر بی حركت می ایستد و سر و منقار خود را به طرز خاصی عمودی نگه می دارد . به حالت قوز كرده…