مرور رده

پرندگان ایران

پرندگان نوع تكامل يافته خزندگان فلس داري هستند كه در حدود 180 ميليون سال پيش مي زيستند. پرندگان به گروه های:

  1. گنجشك سانان
  2. داركوبان
  3. طوطيان
  4. پرندگان شكاري
  5. اردكيان
  6. دراز پايان

تقسيم مي شوند.

برای آشنایی با پرندگان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

عقاب

عقاب طلایی Golden Eagle با نام علمی Aquila chrysaetos (خانواده Accipitridae) یكی از زیباترین پرندگان شكاری است كه در بسیاری از مناطق جهان زیست می‌كند و در ایران، نیز به صورت بومی وجود دارد. از گذشته دور، این نوع عقاب به عنوان یك…

عقاب طلایی

این جانور در ایران در امتداد دو رشته کوه البرز و زاگرس و کویرهای مرکزی سکونت دارد. ماده از نر بزرگ تر است و جز این تفاوتی ندارند. در 4 تا 5 سالگی بالغ می شود. عقاب طلایی نام خود را از پرهای طلایی و برنزی تاج، سر و پشت گردنش گرفته است.…

گنجشک

گنجشک پرندگانی هستند کوچک بامنقار کلفت ومخروطی وپاهای نسبتاً کوتاه که اغلب پر وبال رنگارنگ ندارند. بیشتر بصورت اجتماعی بسر می‌برند وبطور دسته جمعی زاد و ولد می‌کنند. بروازی نیرومند دارند. نر وماده از لحاظ شکل تفاوت دارند. در…

کمـر کلی

مانند داركوب‌های كوچكی بنظر می آیند ، ولی روی درخت‌ها و صخره‌ها بدون آن كه از دم خود به عنوان تكیه‌گاه استفاده كنند ، هم در جهت بالا و هم در جهت پائین حركت می كنند . سر بزرگ ، منقاری قوی ، پاهای كوتاه با پنجه‌های…

کبک

کبک Alectoris chukar - سعید قمریان پراکندگی: 14 گونه مختلف از این نوع پرنده تا کنون شناسایی شده است. زیستگاه طبیعی این پرنده از کوههای منطقه خاورمیانه و آسیا از شرق یونان و جنوب بلغارستان , آسیای صغیر تا…

کبوتر

پرندگانی بنسبت پرجثه و تندپروازند، با بالهای نوک‌تیز و دم بنسبت بلند که اغلب طرح خاصی دارد. سری کوچک و گردنی بنسبت کوتاه دارند و روی زمین یا درخت زندگی می کنند. در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته‌جمعی دیده می شوند و…

کشیم

کشیم یا مرغابی شانه‌بسر پرنده‌ای است از راستهٔ کشیمیان (Podicipediformes). پرندگان این راسته پرندگانی شیرجه‌زن هستند که پیرامون آب‌های شیرین زندگی می‌کنند. راستهٔ کشیمیان تنها یک خانواده دارد. این خانواده که…

کاکایی

خانواده كاكایی (Family Laridae) - پرندگان ایران پرندگانی اند دریایی با بالهای دراز و پاهای پرده‌دار كه اغلب به‌طور دسته‌جمعی دیده می شوند. پروازی قوی دارند و بیشتر مهاجرند؛ بعضی از آنها همواره در خشكی دیده می شوند.…

تیهو

مشخصات: 23تا25سانتیمتر. بك ماكیان كوچك كه ظاهرا" شبیه كبك كوچكی به نظر می آید. پرنده ی نرسطح پشتی قهوه ای مایل به خاكی با خطوط ریز موج دار خاكستری دارد . سطح شكمییش به طور كلی قهوه ای مایل به صورتی كمرنگ است و پهلوها در حدود شش نوار…