مرور رده

پرندگان ایران

پرندگان نوع تكامل يافته خزندگان فلس داري هستند كه در حدود 180 ميليون سال پيش مي زيستند. پرندگان به گروه های:

  1. گنجشك سانان
  2. داركوبان
  3. طوطيان
  4. پرندگان شكاري
  5. اردكيان
  6. دراز پايان

تقسيم مي شوند.

برای آشنایی با پرندگان مناطق بیابانی و غیر بیابانی ایران بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

باز

باز (باز، قوش، شاهین)، باز بزرگترین پرنده این خانواده است که ۶۱ سانتیمتر طول، وگاهی هم بیشتر طول دارد. این پرندگان در نواحی قطبی شمال آمریکا ، اروپا و آسیا زندگی می‌کنند. کو چکترین پرنده این خانواده از آن آسیای جنوبی است با طول حدود…

ابیا

مشخصات : 34سانتیمتر . پرنده ای جنگلی و تك زی كه به علت همرنگی با محیط بیشه زار و حاشیه ی جنگلی و كم حركتی پرنده تشخیص آن مشكل است . نشانه ی آن از (پاشلك معمولی ) عبارتست از اندازه ی بزرگتر ، جثه ی بزرگتر ، منقار كلفت تر ، بال های گرد تر…