مسیله و مرنجاب

کویر مسیله در قسمت مرکزی ایران و در حاشیه غربی کویر مرکزی واقع است. کویر مرنجاب در جنوب، بندریگ و ریگ بلند در جنوب شرقی و پارک ملی کویر در غرب آن واقع شده اند. همچنین کوه های یخاب، کوه لطیف و کوه طلحه از ارتفاعات پراکنده ای هستند که در این منطقه هائز اهمیت هستند.


نام انگلیسی:  masileh playa , maranjab desert    

نام فارسی: کویر مسیله و   بیابان مرنجاب 

 

 

موقعیت جغرافیایی

كوير مسيله يك چهار ضلعي است كه در جهت شمال غربي به جنوب شرقي گسترش يافته است. اين منطقه از شمال به ارتفاعات دوازده امام و نره خر كوه، از شرق به ارتفاعات سياه كوه واقع در پارك ملي كوير از جنوب شرقي به كوه هاي سفيد آب و طلحه، از جنوب به بيبان بند ريگ و ريگ بلند و ارتفاعات اطراف مرنجاب و كوه هاي يخاب و سردار، از جنوب غربي به ارتفاعات پراكنده اطراف قم همچون كوه سفيد محدود ميگردد.

 

اين منطقه به غير از چند كوه كم ارتفاع مانند كوه مره در قسمت غربي به ارتفاع 1503 متر فاقد ارتفاعات مشخص و بارزي است. مسيله شامل 4چاله با نامهاي حوض سلطان و حوض مره در غرب و درياچه نمك آران(با نامهاي قم و مسيله هم شناخته ميشود) در مركز و شرق و چدار اسب در جنوب است كه مقصد اصلي سيلابها و رودخانه هاي اين منطقه هستند.  گودترين قسمت اين كوير در جنوب درياچه نمك با عمقي در حدود 680 متر بالاتر از سطح درياي آزاد است. ميانگين ارتفاع كوير در حدود 800 متر است. ميانگين بارش ساليانه كمتر از 50 ميليمتر است و در طبقه بندي بيابانهاي خشك ايران قرار ميگيرد.

 

 

     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.