کویر مرنجاب:سرزمین رویایی در نمکزار

موقعیت جغرافیایی: کویر مرنجاب در شمال شرقی، در استان اصفهان قرار گرفته و از شمال به در یاچه نمک، از غرب به کویر مسیله، از جنوب شرقی به کوههای یخاب و لطیف، از شرق به کویر بندریگ، از شمال شرقی به پارک ملی کویر و از جنوب غربی به آران و بیدگل و کاشان محدود می گردد.میانگین ارتفاع کویر مرنجاب از دریای آزاد حدود 850 متر است.

زمین شناسی: بیشتر قسمتهای کویر مرنجاب از تپه های شنی و ریگهای روان پوشیده شده است که ارتفاع بعضی از آنها به 20 تا 50 متر می رسد، و دارای شیبهای تند هستند . اکثر این تپه های ماسه ای متحرک از ادامه قسمتهای باد رفتی وسیع بندریگ می باشند. در کویر مرنجاب همچون سایر کویرها باد در شرایط اقلیمی و شکل دهی به ساختار طبیعی ناحیه بسیار تاثیر گذار است، باد شهریاری و باد شمال از بادهای مطلوب بوده و باد خراسان، باد قبله، باد طوفان، باد سیاه و مخصوصاً باد لوار از بادهای بسیار خشن و نامطلوب کویر مرنجاب محسوب می شوند. دریاچه نمک پوشیده از رسوبات نمک بوده که بر اثر انباشته شدن رسوبات سیلابها و آبهای سطحی در طول قرنها تشکیل شده است. عمق این دریاچه بین 5 تا 54 متر است که در آن لایه های رسی نیز بطور متناوب وجود دارد. جزیره سرگردان در این دریاچه از سنگهای متخلخل آتشفشانی تشکیل یافته است. در دو طرف انتهایی جزیره سرگردان دو چاه توسط سازمان ژئو فیزیک ساخته شده که در آنها دستگاه های لرزه نگاری نصب کرده اند.

تنوع گیاهی: عمده پوشش گیاهی در کویر مرنجاب شامل گیاهان شور پسند مانند درختچه های گز، تاغ، اسکنبیل و بوته های قیچ است. گونه های تاغ مثل زردتاغ و نیز گونه های اسکنبیل و اشنان همچون بادشکن در برابر بادها بوده و نیز از حرکت و گسترش تپه های شنی روان جلوگیری کرده و در بعضی جاها آنها را تثبیت می کنند. این گیاهان دارای ویژگیهای ریختی و فیزیولوژیکی خاص گیاهان مناطق خشک و کویری بوده که باعث کاهش تعرق گیاه و استفاده از حداکثر رطوبت موجود می شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.