مرور رده

پناهگاه‌های حیات وحش

پناهگاه حیات وحش کلاً به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت، آب و کوهستان اطلاق می شود که دارای زیستگاههای طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاصی برای جانوران وحشی بوده و به منظور احیاء این زیستگاهها تحت حفاظت قرار می گیرد.

سفر به پناهگاه حیات وحش میاندشت

میاندشت از لحاظ زیستی برای یوزپلنگ بسیار حایز اهمیت است و پوشش گیاهی آن محل مناسبی جهت اختفا و استراحت یوزپلنگ طی روز را فراهم می كند شاید برای شما هم جالب باشد تا نظر خارجی ها به خصوص كارشناسانشان را درباره زیستگاه های كشور مثلا…